PATRIARCHÁTUS

Március

Jordáni Szentéletű Geraszimosz (Gerázim).

Ünnepe: Március 4. Geraszimosz a kisázsiai Liciában született. Fiatal korában nevelte magában az istenfélelem erényét. Szelíd ember volt és mindennél jobban megszerette Istent. Ifjú korában szerzetessé lett. Először a Thébai pusztában élt, onnan 450 körül a Jordán vidékére ment ahol kolostort alapított. Szigorú életet vezetett ott be. Saját példájával adott irányítást a kolostor atyáinak. A …

Jordáni Szentéletű Geraszimosz (Gerázim). Tovább »

Szent Pál, Juliané és társaik, Kodrátosz, Akákiosz és Sztratonikosz ptolemaiszi vértanúk

Ünnepe: Március 4. Aurelián császár Izauriába jött a föníciai Ptolemaida városába, hogy a keresztényeket bálványáldozatok bemutatására kényszerítse. A császár bevonulásánál jelen volt Pál és nővére Juliánia. Pál keresztet vetett magára és bátorította nővérét. A császár elfogatta Pált, és börtönbe záratta. Másnap a császár előtt megvallotta hitét, ezért fára függesztették és megkínozták, A kínzásnál jelen volt …

Szent Pál, Juliané és társaik, Kodrátosz, Akákiosz és Sztratonikosz ptolemaiszi vértanúk Tovább »

Szent Jakab böjtölő

Ünnepe: Március 4. Jakab Föníciában, Porfirion város közelében élt remete életet a VI. században. Istentől megkapta a csodatevés adományát, és azt, hogy Jézus nevének segítségül hívásával az embereket megszabadította a gonosz lélektől. Tizenöt évet élt egy barlangban. Az ördög erős kísértéssel gyötörte meg. Balkezét tűzbe tette, hogy a bűnös nőtől megszabaduljon. Később nagyon elbukott. Elcsábított …

Szent Jakab böjtölő Tovább »

Szent Eudokia héliopoliszi vértanú

Ünnepe: Március 1. Eudokia a Föníciai Heliopolisból származott. Traján császár uralkodása alatt (98-117) élt. Először szabados életet élt. Külső szépsége sok embert vitt rá az erkölcstelen életre vele. Ebből nagy vagyont gyűjtött össze. Miután egy Germanosz szerzetes által hallott a keresztény vallásról, és hallott a bűnbánatról, megbánta bűnét, megtért és a keresztény vallásban megkeresztelkedett. Később …

Szent Eudokia héliopoliszi vértanú Tovább »

Szent Nesztor és Trivimiosz vértanúk

Ünnepe: Március 1. Mindketten a pamfíliai Pergéből származtak. Keresztények voltak és félelem nélkül hirdették Krisztus evangéliumát. A pogányok feljelentették őket Décius császár üldözése idején. A helytartó, hogy megfélemlítse őket, a kínzás minden eszközét megmutatta nekik. Ők ezekkel nem törődve hirdették Krisztust. A helytartó ezért megverette, fára függesztette, vaskampókkal szaggattatta testüket, amíg belső részeik ki nem …

Szent Nesztor és Trivimiosz vértanúk Tovább »

Szent Antonina nikaiai vértanú

Ünnepe: Március 1. Krisztus vértanúnője Nikaiában szenvedett hitéért. A császár elé vitetve bátran megvallotta, hogy keresztény, és nem akart áldozatot bemutatni a bálványoknak. Ezért kínzások alá vetették és börtönbe zárták. Innen kivezetve újra Krisztus tagadására akarták rábírni. Mivel erre nem volt hajlandó, megkínozták, majd megtüzesített ágyra fektették,de sértetlen maradt Végül, zsákba varrva a nikaiai tóba …

Szent Antonina nikaiai vértanú Tovább »

Szentéletű Domnina szíriai aszkéta

Ünnepe: Március 1. Domnina anyja házában élt, az udvaron készített kis hajlékban Sok könnyet hullatott, nagyon egyszerűen táplálkozott, és este-reggel a templomban imádkozott. Békében hunyt el 450-60 között.