PATRIARCHÁTUS

Szeptember

Alexandriai Szent Eufrozina anya

Ünnepe: Szeptember 25. Alexandriában élt egy istenfélő gazdag házaspár. Boldogságukhoz az hiányzott, hogy Isten adjon nekik gyermeket. Sokat imádkoztak érte, sok jótettet és adományt osztottak széjjel erre a szándékra. Isten egyszer, egy kolostor főnökének imáira leánygyermeket adott nekik. Ő lett Eufrozina. Tizennyolc évig nevelkedett a szülői házban. Ekkor titokban elhagyta szüleit, hogy régi vágyát kövesse. …

Alexandriai Szent Eufrozina anya Tovább »

Szent Pafnutiosz (Pafnut) remete-vértanú és 546 vértanú társa

Ünnepe: Szeptember 25. Szent Pafnutiosz (†303) egyiptomi származású volt, Dioklécián császár idejében élt. Arrián, a keresztényeket üldöző egyiptomi helytartó megparancsolta katonáinak, hogy Pafnutot vezessék elé. Angyali intésre saját maga ment a helytartó elé, aki bátor hitvallása miatt börtönbe záratta. Sok kínzást szenvedett el, de Isten angyala meggyógyította. A börtönben sok rabot talált, akiket hittik miatt …

Szent Pafnutiosz (Pafnut) remete-vértanú és 546 vértanú társa Tovább »

Szent János apostol és evangélista elhunyta

Ünnepe: Szeptember 26. Szent János a galileai Betszaidából származott. Szülei: Zebedeus és Szalome voltak. Testvérével Jakabbal és atyjukkal halászok voltak. János először a próféta Keresztelő János tanítványa volt Jézus, a Genezáreti tó partján járva, meghívta mindkettőt apostolának. János mindvégig Mestere mellett élt. Jézusnak legmegbízhatóbb tanítványa lett, akit Jézus nagyon szeretett. Nagy buzgósága miatt kapta Jakabbal …

Szent János apostol és evangélista elhunyta Tovább »

Szent Kallisztratosz (Kallisztrát) és 49 vértanú társa

Ünnepe: Szeptember 27. Szent Kallisztratosz Kartagéna városában született. A keresztény hitre édesapja nevelte. Ő szintén édesapjától kapta a keresztény hitet, aki a hagyomány szerint jelen volt az Üdvözítő kereszthalálánál. A keresztséget az apostoloktól nyerte el, utána pedig hazatért. Fiát, Kallisztratiosz atyját és háza népét lelkileg gazdaggá tette, mivel oktatta őket mindarra, amit látott és hallott …

Szent Kallisztratosz (Kallisztrát) és 49 vértanú társa Tovább »

Alexandriai Szent Héraisz (Iraida) szűz-vértanú

Ünnepe: Szeptember 23. Szent Héraisz (†308) szűz Alexandriában élt. Egy alkalommal a forráshoz menve vizet meríeni, meglátott egy kikötött hajót sok keresztény emberrel. Mindnyájan vasra verve voltak, vezették őket a kínzásokra. Iraida, fellelkesülve Isten iránti szeretettől, Krisztus foglyaihoz csatlakozott, és őt is megbilincselték. Az egyiptomi Antinoébe érkezve, elsőnek kínozták meg a többiek előtt és karddal …

Alexandriai Szent Héraisz (Iraida) szűz-vértanú Tovább »