PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Papszentelés és felolvasó-avatás

2019 november 22-én az Istenszülő templomi bevezetésének ünnepén Beloianniszban került sor Ötvös Csaba-József diakónus pappá szentelésére, és Túri Máté felolvasóvá avatására.

Csaba József atya beszédében hangsúlyozta: “Félelem és rettegés tölti be egész lényemet, hogy méltatlannak bizonyulok majd erre a nagy kegyelemre és püspökökre, aki hamarosan reám bízza majd a lelkek pásztori vezetésének szolgálatát. Tudom és bízom benne azonban, hogy a mi Urunk kipótolja majd hiányosságaimat és gyöngeségeimet. Az Ő szolgájának érzem magam:, s az is volnék: egy munkás az Ő szőlejében”.

Az új paphoz intézett beszédében a metropolita többek közt azt mondta: “Amikor valaki Isten szolgálatát választja, és átadja magát neki, Isten cselekszik: az elvetett mag százszoros termést hoz, és az ember átalakul. Ha az ember sző terveket, Isten nevet – mert van humorérzéke. Választhatja az ember saját akaratát is, és akkor az Isten hátralép, mert tiszteli a teremtmény szabadságát. De választhatja Isten akaratát, átadhatja magát az Ő terveinek – és akkor csodákat fog látni.”

A liturgián Arszeniosz metropolita és Paisziosz püspök mellett szolgált a magyarországi klérus többsége, valamint a bécsi metropóliáról Athanáz atya és Maximosz archidiakónus. A magyar énekesek Thesszalonikiből érkezett vendég-énekesekkel együtt énekelték az ünnepi himnuszokat. A négyórás szertartáson Ötvös Csaba atya és Túri Máté családja mellett számos barátjuk is együtt ünnepelt az Exarchátus papságával és népével.

Áldja meg az Úr az új pap és az új felolvasó szolgálatát!

“Áxiosz!”

Ötvös Csaba Ioszif:

1977-ben született Hajdúnánáson.

Az ELTE Egyiptológia tanszékén szerzett 2013-ban PhD-t.

2015-ben házasodott, felesége Szofia. Egy kislányuk van, Zoé, aki 2018-ban született.

2017.04.21-én szentelték diakónussá Beloianniszban.

2018-tól az Arisztotelész Egyetemen végez doktori iskolát Thesszalonikiben, és ott teljesített diakónusi szolgálatot a Szent Panteleimon templomban, Kalamáriában.

2019 tavaszától Budapesten szolgál diakónusként.