PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Miklós Ikonfestő Tábor és Lelkigyakorlat

2019 augusztus 13-19. között ikonfestő táborral egybekötött lelkigyakorlatot szervezett a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség, melyen a résztvevők a krétai hagyományú ikonfestési technikával ismerkednek meg. A tradicionális anyagokkal (krétaalapozás, porpigmentek, tojástempera, aranyozás/metálozás) való munkavégzést, szakmai vezetés mellett sajátíthatták el az érdeklődők. A mostani képzés során a résztvevők Istenszülő és Krisztus ikonokat festettek. Az utolsó napon az elkészült ikonok szertartás keretében lettek megszentelve. Esténként meghívott előadók beszéltek az ikonfestészet történetéről, szellemiségéről. A tábort Belics Katalin odaadó szervezőmunkája mellett Bajzik Anna festő-restaurátor művész vezette. A liturgikus alkalmakat Szentirmai Róbert atya tartotta. A helyszín biztosításáért és a Kulturális alapból elnyert támogatásért ezúton is szeretnének a szervezők nagy köszönetet mondani Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának, képviselőtestületének és Polgármesterének, Szabó Józsefnek, akik nélkül nem kerülhetett volna sor erre  a hagyományteremtő művészeti táborra.

Az első napon, kedden délelőtt a kápolnában gyülekeztek a tábor résztvevői, ahol megismerkedtek a helyi egyházközséggel, annak vezetőjével és magával a kápolnával, ahol a liturgikus események zajlottak. 

Közös imádság után átvonult a teljes társaság a Duna partjára a városi üdülőbe, melyet az Önkormányzat biztosított a résztvevők számára. 

A helyszín berendezése után – mint minden nap a későbbiekben – közös ebéd következett. Az ebéd megáldásához hasonlóan este is eljött az atya a táborba, ahol a résztvevők esti imádságát vezette.

Másnap, szerdán reggel szintén az atyával közösen imádkoztuk el a reggeli imát. Az egész napi közös munkálkodást csak a közeli vendéglőben elköltött ebéd szakította meg. Este vecsernyére került sor a kápolnában, majd utána előadás és közös vacsora következett. Az atya a másnapi ünnepről beszélt.

Csütörtökön reggel a kápolnában kezdődött a nap. A Szent Liturgiát követően mindenki igyekezett vissza ikont festeni. 

Este Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész tartott vetítéssel egybekötött előadást a parókia épületében a Mandylion típusú ikonokról. A napot esti imádság zárta a kápolnában

Pénteken az atya a táborban vezette a reggeli imádságot. Az egész napi munka után este a kápolnában gyűlt össze a társaság az akatisztosz közös végzésére, mely előtt az atya beszélt annak kialakulásáról és sok egyéb vele kapcsolatos kérdésről.

Szombat szintén a táborban vezette az atya a reggeli imádságot. Ekkor már mindenki nagyon érezte, hogy fogy az idő a tábor végéig. A kápolnában tartott előesti vecsernye után mindenki sietett vissza a táborba, hogy amit aznap még tud, az megfesthesse.

Az utolsó teljes nap a vasárnap volt, melyet a résztvevők a táborban tölthettek. A nap a kápolnában kezdődött, ahol Utrenyén és Szent Liturgián vehettek részt az ikonfestők. A közös ünneplés után mindenki sietett vissza a táborba festeni. Este eljött Arszeniosz metropolita meglátogatni a résztvevőket, akiknek a munkáit igen nagyra értékelte. A magát a táborlakók között igen jól érző metropolita beszélt az ikonfestés teológiai hátteréről és válaszolt a neki feltett kérdésekre, majd mindenkit megajándékozott egy kis nyakba akasztható ikonnal.

Augusztus 19-én hétfőn délben eljött a búcsúzás ideje. A kápolna megtelt a hét alkotásaival, ahol az atya meg is szentelte azokat.

Az ikonok  megszentelése után összeállt a társaság egy közös képre.

A méltatások után közös ebéd és ráckevei kirándulás zárta a közösen eltöltött termékeny együttlétet.