PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Imádságok

Orthodox felfogás szerint egész életünknek egyetlen nagy közös Istenszolgálattá, liturgiává kell összeállnia. Egy keleti keresztény számára a Liturgia szó nem csak a liturgikus élet csúcspontját, a Szent Liturgiát, vagy az egyéb templomi szertartásokat jelenti. A liturgiába bele tartoznak a jó cselekedetek, a rászorultak segítése és a magánimák is.Hitéből fakadóan törekszik arra, hogy imádsággal fogjon bele a leghétköznapibb dolgainkba is. Amikor egy orthodox-keresztény imádkozik, még ha csak otthon egyedül is van, bekapcsolódik az egyház imájába. Ezt tükrözi imáinak felépítése is. 

Protestáns szóhasználattal fogalmazva imájának van egy kötött része, felépítése. Az orthodox-keresztény persze nem így látja. Számára ez nem kötöttség, hanem segítség az imára való ráhangolódásra. Nem azon gondolkodik, hogy hogyan is fogalmazza meg mondandóját, hanem engedi, hogy az egyház több ezer éves imájába való bekapcsolódása őt is magával ragadja. A kialakult imarend, az ismert imák abban is nagy segítségére vannak az embernek, hogy akkor is tudjon Istenhez fohászkodni, amikor a tudatos énje nehézségekkel küzd. Fájdalomban, stresszben, félelemben egyéb súlyos bajokban az ember sokszor képtelen az összeszedett gondolkodásra, arra, hogy bármit is megfogalmazzon. Az ismert imák azonban ekkor szinte maguktól előjönnek, és mint a hűséges társak, melyeket évtizedeken keresztül mi mondtunk, meglátogatnak, és szavaikkal hirtelen segítségünkre lesznek. Eddig mi szóltunk általuk Istenhez, a baj idején Mintegy Isten szól általuk hozzánk.

Természetesen egy idő után mindenkinek kialakul a maga ima-ritmusa, szokása, sőt az idő, vagy a szükség is gyakran okoz eltéréseket a lentebb vázoltakhoz képest, nem “kötelező” mindent elmondani az állandó imákból, mégis egyfajta modellként tekinthetünk az alábbiakra, melyek közé szoktuk bevenni az adott napszaknak, vagy élethelyzetnek megfelelő imádságokat és az egyéni fohászokat.

Az imádságok kerete, szerkezete

(Kezdés – Az imádságainkat keresztvetéssel kezdjük, testünket is bevonva az imádságba.)

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében Ámin.

Istenem, könyörülj rajtam bűnösön!

Jézus Krisztus Urunk, Istennek Fia, a Te tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istenhordozó atyáinknak és minden szenteknek imáiért, irgalmazz nekünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

(Ima a Szent Lélekhez:) Mennyei Király…

Szent Isten…

(Ima a Szentháromsághoz:) Szentséges Háromság…

Uram irgalmazz. (3x)

Dicsőség…, most és….

(Az Úr imádsága:) Mi Atyánk…

Uram irgalmazz. (12x)

Dicsőség…, most és….

Jertek, hódoljunk…

(50. zsoltár) Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint…

(Hitvallás) Hiszek egy Istenben…

Nézd el, engedd el…

(vö: Üdvözlégy) Istennek Szűz Szülője örvendezz…

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked.

Uram irgalmazz. (3x)

Dicsőség…, most és….

Szent atyáink imái által…

(A végét ismét keresztvetés zárja:) Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében Ámin.