PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

A szent ősatyák vasárnapja

Ünnepe: December 11-17.
Ezen a vasárnapon megemlékezünk Isten választott népének őseiről, a szent ősatyákról, akik a Sínai hegyen adott Törvény előtt éltek. Megemlékezünk a Törvény alatt élő atyákról is: Ádámtól Szent Józsefig, az Istenszülő jegyeséig. Velük együtt megemlékezünk a zent prófétákról: Sámueltől Zakariásig, sőt Keresztelő Jánosig, akik előre hirdették a Messiás eljövetelét. Megemlékezünk végül minden ószövetségi igaz emberről, akiket Isten a Messiásban való hitük miatt igaznak talált. A mai nap istenszolgálati énekeiben név szerint nagyon sokat említik közülük. Különösen megemlékezünk a mai napon Dániel prófétáról, aki megjövendölte Krisz­tusnak mint bírónak második eljövetelét. Megemlékezünk vele együtt a három szent, Babilonban élő ifjúról: Ananiás, Azariás és Mizaelről, akik a tűzben a Szentlélek harmatával meg­ár­nyé­koz­va, örvendezve jártak abban. Hármas számuk a Szentháromságot jelképezte, tűzben való sértetlenségük pedig előábrázolta a Szűztől megtestesült Megváltót. Az ünnepi megemlékezéssel az Egyház arra tanít mindnyájunkat, hogy utánozzuk erős hitüket, és példájuk alapján mindenféle erénnyel ékeskedve készülődjünk Krisztus születésének közelgő ünnepére.