PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Az ószövetségi szent atyák vasárnapja

Ünnepe: December 18-24.
Ezen a vasárnapon azokat az ószövetségi szenteket ünnepeljük, akiknek családjából Urunk Jézus Krisztus, a Megváltó származott emberi természete szerint. Ezért a Liturgia evangéliumában Jézus Krisztus nemzetségtábláját olvassák fel szent Máté leírása szerint. Velük együtt emlékezünk még meg ezen a vasárnapon, amint az elmúlt vasárnapon is, azokról az ószövetségi igaz emberekről, akik hitük miatt Isten előtt igazak lettek. Ezek, ha nem is név szerint, említést nyernek a Liturgia apostoli olvasmányában mint a hit hősei. Ugyancsak megemlékezünk még külön Dániel prófétáról, és a babiloni három szent ifjúról. Az istentisztelet énekeiben Egyházunk mindnyájunkat felhív, hogy megtisztult szemekkel és tiszta cselekedetekkel siessünk a Betlehemben a Szűztől születendő Megváltó fogadására, Aki azért jön, hogy fényességével felvilágosítsa az egész világot.