PATRIARCHÁTUS

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek az Ausztriai Metropóliában és a Magyar Exarchátusban

A születés ünnepére való negyvennapos felkészülés számos istentisztelettel tetőzött karácsonykor és karácsony után az Ausztriai Metropóliában és a Magyar Exarchátusban.

2022. december 23-án, pénteken reggel Bécsben a tíz krétai mártír emlékére tartottak megemlékezést és isteni liturgiát. Péntek este, az ünnep előestéjén vecsernyét és isteni liturgiát tartottak, amelyen Őeminenciája Arsenios metropolita elnökölt. A papok és az ausztriai metropolita fődiakónusa mellett számos hívő ünnepelt vele a székesegyházban. Az isteni liturgia vége felé felolvasták Arsenios metropolita karácsonyi üzenetét, amelyben az Istenember és a béke fejedelme, Jézus Krisztus születése kapcsán az idén külön utalt a békére, mint Isten ajándékára az emberiség és az egész teremtés számára. A háború és számos más nehézség ellenére a metropolita azt kívánta, hogy Krisztusban kapjuk meg és tegyük valósággá a békét, a megbékélést önmagunkkal, embertársainkkal és Teremtőnkkel.

Magán az ünnepnapon, december 25-én a metropolisz kórusa az orthosz ünneplése során a Születés himnuszait énekelte. Arszéniosz metropolita a Nagy Szent Vazul isteni liturgián elnökölt, a metropolisz papságától körülvéve. Ezt követően Őszentsége az Egyetemes Patriarcha karácsonyi üzenetét olvasták fel az összegyűlt hívek előtt, amelyben arra buzdít bennünket, „akik mindent Istentől kaptunk”, hogy „az emberiség többi tagjánál is jobban dolgozzunk a békéért”, mert „semmilyen körülmények között nem fogadhatjuk el, hogy a vallások képviselői fanatizmust szítsanak és a gyűlölet lángját szítsák”.

Arsenios metropolita ezután kenyeret áldott Artoklászia szertartása keretében, és áldott és boldog karácsonyt kívánt az ünneplőknek. Emlékezzünk mindennap arra – mondta a metropolita -, hogy Krisztus a betlehemi jászolban született. Ez a hit – mondta – átalakítja életünket, ahogy elménk és lelkünk sötétsége eloszlik, és felvirrad ránk Isten ismeretének kiolthatatlan fénye. Krisztus, az igazi világosság, világosítson meg és szenteljen meg minket – kívánta Arsenios metropolita -, „mert csak Ő hozhat igazságot az életünkbe, békét, szeretetet, megbékélést és az üdvösség reményét”.

Az isteni liturgiát követően a kórus hagyományos görög karácsonyi énekeket énekelt, és mindenki számára édességet osztottak.

A karácsonyi ünnepek 2022. december 26-án, hétfőn, az Istenszülő ünnepén püspöki isteni liturgiával folytatódtak, amelyen ismét Arsenios metropolita elnökölt. December 27-én az első vértanú, Szent István emléknapját ünnepelték.

A karácsonyt ünnepélyes keretek között ünnepelték meg az Ausztriai Metropólia és a Magyaroraszági Exarchátus parókiáin is. Grázban és Salzburgban például az iskolák tanulói hagyományos görög karácsonyi énekeket is énekeltek a híveknek.

Fotók: Metropolis of Austria