PATRIARCHÁTUS

Nagyböjt második vasárnapjának és Palamasz Szent Gergelynek ünnepe a Magyar Exarchátusban

2023. március 12-én, vasárnap Arsenios metropolita látogatást tett a Magyar Exarchátusban. Budapesten a Szent Hierotheosz és Szent István kápolnában mutatott be isteni liturgiát. Vele együtt szolgált Paisios atya, Apamea püspöke, Nacsinák Gergely atya és Maximosz archidiakónus.

Arsenios metropolita beszédében kiemelte a nagyböjt második vasárnapjának fontosságát és a Szentlélek áldott jelenlétét az ortodox egyház teológiájában és hitéletében. Hangsúlyozta, hogy az ember istenivé válása (teózis) szorosan összefügg a Logosz megtestesülésével, mert az ember csak akkor tapasztalhatja meg az istenivé válást Isten kegyelme által, ha elfogadja, hogy az isteni Logosz emberré lett. Ez a tevékeny elfogadás nem az anyagban (ousia) való részvételt nyitja meg az ember számára, hanem a nem teremtett, isteni energiákban való részvételt, ahogyan azokat Palamasz Szent Gergely a Hészükhazmus imagyakorlatában látta. Melyben az aszkézis, a böjt és az imádság az Istennel való találkozás szerves feltételei.

Arsenios metropolita egy képletes példázattal magyarázta az egyes ember útját a nagyböjt alatt. Minden keresztényben, aki elindul a lelki úton, ott szunnyad egy leláncolt bűnös, aki mindent megtesz, hogy leoldja a láncokat és kiszabaduljon, amint alkalom adódik rá. Hasonlóképpen, minden bűnösben ott szunnyad egy láncra vert szent, aki ugyanerre törekszik. Ez a legtalálóbban illusztrálja keresztényként folytatott lelki küzdelmünket. Ezért Arsenios metropolita szerint rendkívül fontos, hogy a böjti időszak alatt imádságban és alázatban járjuk az utat, hogy elnyerjük Isten kegyelmét.

A szentbeszéd végén Arsenios metropolita hangsúlyozta, hogy ezen a vasárnapon mind Palamasz Szent Gergely, Szaloniki érseke (14. század), mind pedig Dialógus Szent Gergely római pápa (Nagy Gergely pápa, 6. század) emlékét ünnepeljük. Ebből az alkalomból szívből gratulált Nacsinák Gergely atyának neve napja alkalmából, és Isten gazdag áldását és sok erőt kívánt neki a számos lelkipásztori feladathoz, valamint Isten bőséges kegyelmét családjához.

Ezt követően Arsenios metropolita, Paisios püspök és a jelenlévő papság a jelen levő számos hívővel a közösségi teremben találkozott, ahol lehetőség nyílt beszélgetésre és eszmecserére is.