PATRIARCHÁTUS

Püspöki liturgiát tartott Paisios püspök Szent Demeter ünnepén Beloianniszban

Ünnepélyes püspöki szentliturgiát tartott Paisios segédpüspök Szent Demeter ünnepén Beloianniszban. A szertartáson részt vett a helyi közösség tagjain kívül a kecskeméti és a szigetszentmiklósi egyházközségünk papja, Budapestről József diakónus, valamint Görögországból egy buszos csoport. A templomi megemlékezés végén püspök atya Szent Demeter myronjával megkente a híveket. Ezt követően mindenki bőséges ebédre volt hivatalos a templomkertben.