PATRIARCHÁTUS

Püspöki Szent Liturgia Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Bécsben

2023. szeptember 14-én, csütörtökön, a szent és életadó Kereszt felmagasztalásának ünnepén Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita vezetésével került sor az ünnepi Szent Liturgiára a Szentháromság-székesegyházban. A keresztény hit szent szimbólumának tiszteletére tartott szertartáson nagyszámú hívő vett részt.

Homíliájában Őeminenciája kiemelte, hogy az Istenember vértanú-áldozatának eszköze milyen kiemelkedő helyet foglal el a keresztények életében és felhívta a figyelmet a hívők és cselekedeteik a kereszt jelével való megjelölésének fontosságára. Ez a jel kíséri el a keresztényeket születésüktől halálukig, ez szenteli meg életük minden lépését és tartja távol a gonosz erőit. Kereszthalálával ezeket az emberrel ellenséges és halálhoz vezető erőket győzte le az Úr, és nyitotta meg az utat a feltámadás és az élet felé – hangsúlyozta Őeminenciája. A továbbiakban Szent Szophroniosz jeruzsálemi pátriárka és Szent János Krizosztomosz konstantinápolyi pátriárka beszédeiből idézett részleteket, amelyekben az egyházatyák megerősítik a kereszt világi észt meghaladó erejét, amely a feltámadást és eljövendő életet hirdet az egész világnak és így nekünk is. Ez a várakozás arra készteti az embert, hogy sajátjaként fogadja el a Megváltó akaratát, hogy vele együtt élhessen az örökkévalóságban (Gal 2,20). Végül pedig arra hívott meg mindenkit, hogy Krisztus egyházának tagjaiként a kereszthez tartozóvá váljanak, akik Isten félelmében felveszik saját keresztjüket, elhagynak minden világi gondolkodást, és hittel és türelemmel vállalják a fáradságot, az áldozatot és a személyes aszkézist az erényben.

Ezt követte a Szentháromság-székesegyház közepén álló szent és tiszteletreméltó kereszt felemelése, miközben a hívek a “Mentsd meg, Uram, a Te népedet…” című éneket énekelték. Végül Őeminenciája a hagyományos bazsalikommal együtt kiosztotta mindenkinek az antidort.