PATRIARCHÁTUS

Templomünnep, diakónusszentelés, kitüntetés, ikon és emlékműáldás Beloianniszban

2024 május 19-én templomünnepet tartott a beloianniszi egyházközség. A szertartást Arsenios metropolita vezette. Részt vett rajta Paisios püspök atya Maximos archimardrita és a házigazda Prodromosz atyán kívül, Borisz atya, Róbert és Zsolt atya.

A szertartáson diakónussá szentelték Mihály András Árpádot Gyuláról. András atya egyelőre Kecskeméten és Szentesen fog szolgálni. Erasmus diakónust pedig Stephanos néven archidiakónussá avatták.

A szertartás végén Arsenios metropolita megáldotta a templom új falfestményeit, melyeket Nikola Kovacevic belgrádi ikonfestő festett. Majd köszönetet mondott az adományozóknak: a görög Tavanidisz családnak, a felvidéki Antal Tamásnak, Gál József nyitrai tiszteletbeli konzulnak, és Katona Mónikának, Prodromosz atya feleségének. Végezetül pedig protopresbiteri címet adományozott az egyházközség parókusának, Prodromosz atyának.

Az ünnep alkalmából a település vezetői a templomkertben felállították Michail metropolitának az egyházközség megalapítójának mellszobrát, melyet Sütő Ferenc pécsi szobrászművész készített. Arsenios metropolita halotti megemlékezéssel egybekötve megáldotta a templom első papjának sírja közelében elhelyezett alkotást.