PATRIARCHÁTUS

Szent Agatha, a szicíliai mártír (†251)

Szicíliai nemesi család sarja volt, aki szépséges leány hírében állt. Már nagyon fiatalon megkeresztelkedett, és hitét Decius keresztényüldözése idején (251) sem tagadta meg. Szicília kormányzója, Quintinius azonban szemet vetett a gyönyörű hajadonra – aki talán tizenöt esztendős lehetett ekkoriban –, és felajánlotta, hogy megmenti és nőül veszi, ha visszatér az istenek tiszteletéhez.

Amikor Agatha megtagadta ezt, megkínoztatta őt, és egy cellába vettette, hogy ott pusztuljon. Az éjjel azonban megjelent Őrangyala, és vele együtt Péter apostol is, aki csodálatos módon meggyógyította sebeit. Reggel a kormányzó parancsára folytatni kellett volna a kínzásokat, de a várost ekkor földrengés rázta meg, a lakosok pedig követelni kezdték a leány szabadon bocsátását, félve az istenítélettől. Agathát visszavitték börtönébe, ahol is imái meghallgatásra találtak, és visszaadta lelkét Teremtőjének. A testében-lelkében szépséges leányt mindmáig Szicília védőszentjeként tisztelik; ereklyéinek e kicsiny darabját Konstantinápolyból hozta magával Szentesre egy tehetős görög család.

Szent Agatha ünnepét február 5-én ünnepli az ortodox egyház.

Απολυτίκιον. Ηχος γ ’.

Ρόδον εὔοσμον, τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος,

τοῦ Ζωοδότου, ἀνεδέδειξαι˙ Ἀγάθη πανεύημε˙

Τῶν ἀγαθῶν τήν πηγήν γάρ ποθήσασα,

Μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας˙

Μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον,

Τούς πόθῳμεγαλυνοντας τούς ἄθλους σου.