PATRIARCHÁTUS

Dr. Katona László Pródromosz

Pap

1966-ban született Felvidéken, két fiúgyermek édesapja

1985-1990 Nyitrai Egyetem, orosz-földrajz szakos tanári diplomát szerzett

1991-2012 világi tevékenységet folytatott, ezt követően az Eperjesi Egyetemen teológiát tanult, 2018-ban doktorált.

2016. december 27-én Bécsben diakónussá, majd 2018. december 26-án Beloianniszban pappá szentelte Arszeniosz metropolita.

2019. január 1-től beloianniszi parókus.

Telefonszáma: +36 30/382-0513

e-mail: interflex01@gmail.com