PATRIARCHÁTUS

A dicsőséges Próféta és Előfutár, Keresztelő Szent János fejevételének emlékezete.

Ünnepe: Augusztus 29.
Keresztelő szent János szépen indult életének látszólag szomorú vége lett.
Az evangéliumok elbeszélése szerint, Heródes király a Tör­vény ellenére elvette testvérének Fülöpnek feleségét, János ezért meg­dorgálta őt.
Aranyszájú szent János szavaival így folytatódnak az ese­mények: „János (Heródesnek) a bűn kötelékétől lebilincselt lelkét szemre­hányással feloldani törekedett, a király azonban a feloldozót megkötöz­te … bár megkötöztetett János, beszélt, és börtönbe vettetve szemre­hányást tett … nem a haláltól félt János, hanem félt az igazságot nem ki­mondani. Jánost pedig amikor megölte, nemcsak egy gyilkosságot követett el hanem többet is … Mikor ölte meg őt? Szégyen róla beszélni … Heródes születésnapján Heródiás lánya táncolt középen, és megtetszett neki, és azért esküvel ígérte, hogy megad neki mindent amit kér … Ó rossz szüle­tésnap, amely a próféta gyilkosságát leheli … az egész világ világító fé­nyét Jánost kioltotta … sajátmagát sötétségbe borította. Bár János cserépedénye a földbe helyeztetett, lelke mégis világító lámpás azoknak akik az alvilágban voltak.” Hirdette nekik, hogy közel van a megváltás napja, és jön Az, Aki őket az alvilág sötétségéből a mennyország fényre veze­ti mindörökre. Az Előhírnök halála 32-ben következett be.