PATRIARCHÁTUS

A dicsőséges Próféta és Előfutár, Keresztelő Szent János születése

Ünnepe: Június 24.
Keresztelő szent Jánosnak, az Úr előhírnökének az ünnepét szent atyáink szép szavakkal adják tudtunkra. Így beszélnek: „Ma megszüli Erzsébet a próféták zárókövét és az apostolok elsőjét, a tisztaságos földi angyalt, a mennyei embert, az Ige szavát, Krisztus katonáját és Előhírnökét, az Ígéret fiát, aki előre röpösött és születése előtt előre hirdette az igazság napját… Megjelent ma a nagy Előhírnök, Erzsébet med­dő méhéből jött erre a világra a minden prófétánál nagyobb próféta, ki­nek nincs és nem is lesz mása. Mert az Előhírnök a hajnalcsillag után, a mindent beragyogó Világosság következik, a Szó után az Ige, Megjelent Zakariás hajtása, a puszta legszebb sarjadéka, a bűnbánat hirdetője, a vétségek lemosója, ki az alvilágban levőknek a halálból való feltámadás örömhírét megviszi…” (Krétai sz. András) „…Ő a mennyei Király katonája, valóban elől járt és egyengette a mi Istenünk örvényeit. Természete sze­rint ember volt de angyali életet élt. A tökéletes tisztaságot és a mér­tékletességet kedvelte, ezt tette természetévé, s a bukott természet el­len természetfeletti módon küzdött.” (Kasszián anya)