PATRIARCHÁTUS

Az Úr Jézus Kisztus nem kézzel alkotott edesszai képének átvitele Konstantinápolyba

Ünnepe: Augusztus 16.
Jézus Krisztus földi életében, csodáinak híre eljutott az Eufráteszen túli Edessza városába. A leprától szenvedő Abgár király Ananiás képfestőt küldte el egy levéllel Jézushoz, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg őt. Ananiás hiába akarta Jézus arcát megfesteni, nem sike­rült neki. Jézus megígérte, hogy tanítványai közül küld a királyhoz va­lakit. Akkor az Úr, megtörölte arcát egy kendővel, és csodásán rajta ma­radt az Ő isteni arca. Abgár nagy tisztelettel fogadta a nem kézzel fes­tett képet, és azonnal meggyógyult leprájától. Bíborban született Konstantin király 944. augusztus 16-án Konstantinápolyba vitte a csodás ké­pet és erre a napra ünnepet rendelt el. Van egy hagyomány, mely szerint, amikor a keresztes vitézek elfoglalták Konstantinápolyt, ezt az ikont Velencébe akarták vinni csónakon, de a csónak, amelyben vitték elsüllyedt a Márvány tenger hullaijaiban.