PATRIARCHÁTUS

Elsőnek Elhívott Szent András apostol, az Egyetemes Trón főünnepe

Ünnepe: November 30.
Betszaidából származott. Péter apostol testvére volt. Először Keresztelő János tanítványa volt. Jézus elsőnek hívta meg apostolai közé. Ezért a neve: „Elsőnek meghívott”. Az evangéliumok néhányszor említik személyét. A Szentlélek leszállása után több helyen hirdette az Evangéliumot. Több biztos adatot nem ismerünk életéből. A hagyomány szerint a szkítáknál, Dél-Oroszországban, a Balkánon volt a keresztény hit terjesztője. Szintén a hagyomány szerint vértanúi halállal fejezte be életét. Achájában Patrasz városában halt vértanúi halált, úgy, hogy X alakú keresztre (Andráskeresztre) feszítették. A kereszten sem szűnt meg a keresztény hitet hirdetni és imádkozott kínzóiért. Három napon át szenvedve adta vissza lelkét Istennek, 62 körül.