PATRIARCHÁTUS

Himnuszköltő József atya

Ünnepe: Április 4.
József Sziciliában született istenfélő és erényes szülőktől A gyermeket jó erkölcsben a könyvek ismeretében nevelték. Már gyermekkorában észre lehetett venni, hogy erényekben tökéletes ember válik belő­le. Szelíd volt, csendes és alázatos. A szent könyveket sikeresen tanul­ta, Amikor Szicíliára rátörtek a barbárok, szüleivel Görögországba mene­kült. Ott a szaloniki kolostorba lépett és szigorú életet kezdett. Amikor kitört az ikononok elleni harc, József a legbuzgóbb védelmezői kö­zé tartozott a szent képeknek. Ezért nemegyszer számkivetésbe küldték. Amikor utoljára visszatért a száműzetésből Konstantinápolyba, Ignác pát­riárka a Nagy Egyház szent edényeinek őrzőjévé tette meg. Fotiosz pátri­árka pedig az egész konstantinápolyi papság gyóntatójává nevezte ki. Is­ten emberének és az atyák atyjának nevezte, isten a lélekbelátás ajándé­kával tisztelte meg. Látta azokat a bűnöket, amiket az emberek el akartak előle titkolni. József atya csendesen hunyt el 883-ban az április 3-ról, 4-re virradó éjjel. Istentiszteleteink számára közel 300 kánont írt, ezért kapta a „himnuszköltő” címet.