PATRIARCHÁTUS

Khozevita Szent György

Ünnepe: Január 8.
Szent György Ciprus szigetén született. Szülei kitűntek a jámborságban. idősebb fiuk még a szülők életében elment Jeruzsálembe. miután meglátogatta a szent helyeket, elment a Jordán vidékére és szerzetessé lett. György, szüleinél maradt és Isten félelmében nevelkedett. Szülei halála után egy rokona vette magához, és hozzá akarta adni egyetlen lányát. György nem akart házasságra lépni, és elrejtőzött egy másik rokonánál, aki egy kolostor főnöke volt. A rokon utána ment, hogy vissza vigye. György titokban elhagyta a kolostort és Jeruzsálembe ment. Miután hódolt a szent helyeken, elment bátyjához a kolostorba. Bátyja a Jeruzsálem és Jerikó közötti Chozeba kolostorba irányította fiatalsága miatt. Később a két testvér együtt élt teljes alázatosságban és békességben, bátyja kolostorában. Bátyja halála után György visszatért a Chozeba kolostorba és ott ált munkában és istenfélelemben egészen haláláig. Szerzetes testvérei számára a legfényesebb példakép volt. Úgy élve a földön, mint egy testben járó angyal, békében halt meg a VI. században.