PATRIARCHÁTUS

Konstantinápoly városának arab hódítóktól az Istenszülő közbenjárására történt megmenekülésének emlékezete

Ünnepe: Augusztus 15.
Konstantinápoly városának arab hódítóktól az Istenszülő közbenjárására történt megmenekülésének emlékezete (717).