PATRIARCHÁTUS

Konstantinápolyi Szent Theodószia (Teodouia) az ikontisztelet vértanúja

Ünnepe: Május 29.
Theodószia Konstantinápolyban született. Édesanyja sok imád­ság után kapta meg ajándékul Istentől. Nyolcéves korában szent Anasztá­zia női kolostorába lépett be. Szülei halála után a rá maradt gazdagsá­got a szegények segítésére és a templomok ékesítésére fordította, ő maga szegénységben élt, böjtben és imádságban. Mikor a képromboló Anasztáz pátriárka parancsára a Konstantinápoly kapuja fölötti ikont a ka­tonák le akarták szedni, Theodószia elhatározta, hogy társnőivel együtt megvédelmezi az ikont. Feldöntve a katonával együtt a kapuhoz támasztott létrát a katona a földre esett. Buzgóságáért kínok alá vetették és 726-ban a börtönben meghalt.