PATRIARCHÁTUS

„Metanoite” Szent Nikon aszkéta, igehirdető, Mani (Peloponnészosz) megvilágosítója

Ünnepe: November 26.
„Metanoite” Szent Nikon aszkéta, igehirdető, Mani (Peloponnészosz) megvilágosítója (†1000k.).