PATRIARCHÁTUS

Nagy Szent Vazul keszareai (Kappadókia) érsek

Ünnepe: Január 1.
Nagy szent Vazul 329 körül született a kappadókiai Cezareában istenfélő keresztény családban. Családjából több embert tisztelünk a szentek között. Nevelésében nagy szerepet játszott istenfélő nagyanyja szent Makrina. Édesatyjától az ékesszólásban kapott ismereteket. Tanulmányai tökéletesítésére Athénba utazott. A tudományokban nagy haladásra tett szert. Először mint ügyvéd működött, majd felvéve a keresztséget és vele együtt az egyházi felolvasói rendet, Szíriában, Palesztinában, és Egyiptomban élt, hogy megtanulja a szerzetesi életet, amelyhez nagyon vonzódott. Amikor az ariánus tévtanítás sok kárt tett az Egyház életében, Vazul elhagyta a pusztát és az igaz hit védelmére kelt. 364-ben pappá. szentelték. Beszédeiben tanította és óvta a rábízott igazhitű. híveket. 370-ben cezareai püspök lett. Istentől rábízott szellemi nyáját szavaival, leveleivel, könyveivel tanította és óvta a tévtanítástól. Híveinek testi szükségleteiről sem feledkezett meg. Kórházakat, árvaházakat, menedékházakat épített számukra. Igazhitű tanításai mellett kitűnt igaz és erényes életével. Példakép volt hívei és papjai előtt. Munkálkodása folytán érseki tartománya megmenekült az ariánus tévtantól. Önmegtagadásokban és munkában töltött élete korán legyengítette testi erejét. 379 január 1. -én halt meg 50 esztendős korában. Sok egyházi mű maradt utána. Szintén neki köszönjük az évente 10-szer elvégzett Vazul liturgiát is.