PATRIARCHÁTUS

Szent Ágnes római szűz-vértanú

Ünnepe: Január 21.
Ágnes Rómában született keresztény szülőktől. Ők nevelték a keresztény hit szabályai szerint. Fiatal korától átadta magát Istennek megőrizni kívánta tisztaságát. Amikor visszautasította a városparancsnok fiának házassági ajánlatát, egy ismerőse tudomására hozta, hogy Ágnes keresztény. Abban az időben Dioklécián császár üldözési parancsot adott ki a keresztények ellen. A városparancsnok maga elé rendelte Ágnest és azt kívánta tőle, hogy legyen a fiáé. Amikor ezt elutasította, bűntanyára hurcolták, de Isten megvédelmezte. Ágnes a kínzások alatt 160 hitetlen embert térített Krisztus hitére. Mivel a pogány papok tömeges megtérésektől féltek, egy főtiszt intézte ezután Ágnes ügyét. Ez máglyát rakatott és arra helyeztette el a leányt. A lángok azonban nem őt bántották, hanem a körülállókat perzselték meg. A máglyán imádkozva a főtiszt tőrt döfetett a nyakába. Így halt meg vértanúsággal 304-ben. A 160 megtért ember pedig kard által nyerte el a vértanúi koronát.