PATRIARCHÁTUS

Szent Akepszimasz (Akepszim), József és Aithala perzsiai papvértanúk

Ünnepe: November 3.
Mindnyájan II. Szápor perzsa király alatt szenvedtek vértanúságot 345-ben. Akepszimasz Naasszon város püspöke volt. Buzgón terjesztette Krisztus tanítását, buzgósággal fáradozván ebben. Szápor király keresztényüldözése idején elfogták, József áldozópappal és Etele diakónussal együtt. Akepszimaszt kegyetlenül verték, és 3 éven keresztül a börtönben tartották. Utána karddal lefejezték. Szent Józsefet és Etelét pedig agyonkövezték. Szent Etelét szeptember 1-én is említik.