PATRIARCHÁTUS

Szent Alexandrosz (Sándor) és János konstantinápolyi érsekek.

Ünnepe: Augusztus 30.
Szent Sándor (†340) először segédpüspök volt. Részt vett az első egyetemes zsinaton Metrofán pátriárka megbízásából, aki idős kora miatt nem tudott részt venni a zsinaton. Buzgón védelmezte az igaz hitet az ariánusok ellen. Metrofán halála után ő lett a konstantinápolyi pátriár­ka 325-40 között. Az ő imádságára büntette meg Isten a tévtanító Ariust. Szent János (†595) pátriárkáról, a böjtölőről szeptember 2-án emlékezünk meg.
518-20 között kormányozta a konstantinápolyi patriarkátust.
Kristóf atya Romában született. Szent Teodoz atya kolosto­rában volt szerzetes Palesztinában a VI. században. A kolostorban 11 évet töltött el szigorú vezeklésben. Egy látomás folytán a Sínai hegyre ment, és ott böjtben és imádságban 50 évet töltött. Késő öregségben hunyt el Teodóz atya kolostorában.