PATRIARCHÁTUS

Szent Anterus (Antér) és Fábián római püspök-vértanúk

Ünnepe: Augusztus 5.
Fábiánt különös fensőbb intésre választották pápává az egy­szerű falusi papok közül. Egész főpapságának idején nagy buzgóságot tanúsított Krisztus hitének terjesztésében. Magát Fülöp császárt és fiát is a keresztény hitre vezette el. Décius császár üldözése alatt 250-ben karddal le­fejezték. 236-250-ig volt római pápa.
Elődje volt szent Antériosz pápa, aki Krisztusban való hitet vértanúsággal pecsételte meg 236-ban.