PATRIARCHÁTUS

Szent Anublosz hitvalló

Ünnepe: Június 5.
Születésére nézve egyiptomi volt. Amikor a pogányok üldöztek a keresztényeket, ő bátram megvallotta keresztény hitét, mégis kiszabadult a pogá­nyok kezéből, Néhány emberrel eltávozott a pusztába, és ott, egy összedőlt pogány templomban élt egészen haláláig. Szent életéért Is­tentől a jövőbe látás ajándékát kapta. Elhunyt az V. században.