PATRIARCHÁTUS

Szent Demeter vértanú

Ünnepe: November 15.
Szláv származású volt, a trákiai Doad-ban született. Publius prefektusnak feljelentették, hogy keresztény. Amikor elfogták és a prefektus kihallgatta, bátran megvallotta keresztény hitét, és leleplez te a bálványimádás haszontalan voltát. Ezért 307-ben lefejezték Makszimián császár uralkodása alatt. Testét istenfélő keresztények temették el.
Mától kezdődik Egyházunkban a karácsonyra előkészítő böjti idő.