PATRIARCHÁTUS

Szent Diosz, Galykosz, Bythoniosz és Elpidoforosz (Elpidefor) vértanúk

Ünnepe: Április 3.
Mindnyájan a III. században szenvedtek vértanúságot. Elpidoforoszt lefejezték, Dioszt agyonkövezték, Bithinioszt a tengerbe fullasztották, Galikot pedig eledelül dobták a vadállatok elé.