PATRIARCHÁTUS

Szent Emilián és vértanútársai

Ünnepe: Augusztus 18.
Emilián Örményországban született, nemes, gazdag és keresz­tény szülőktől. Istennek tetsző, jámbor ás szűzies életet élt. Két test­vére volt: Dénes és Hermipp. Szüleik halála után, vagyonukat szétosztva, Európába mentek, Itália városába Spoletóba. Itt hirdettek az evangéliu­mot a pogányok között. Emiliánt, szent élete miatt Trebia püspökévé vá­lasztották. A keresztényekre irigykedő pogány papok átadták őt a hely­tartó kezébe, aki lefejeztette őt. Ezt a vértanúi koronát nyertek el utitársai is és még sok más Krisztusban hivő keresztény Dioklécián csá­szár uralkodása alatt.