PATRIARCHÁTUS

Szent Epifaniosz (Epfián) szalamiszi (Ciprus) püspök

Ünnepe: Május 12.
Epifaniosz Föníciából származott, zsidó szülőktől. Szülei földművesek voltak. Haláluk után Epifaniosz megismerkedett egy Lucián nevű remetével, megkeresztelkedett és szétosztotta vagyonát a szegények kö­zött. Magának csak annyit hagyott meg, hogy belőle szent könyveket vásá­roljon. Ezután vezeklő életet élt. Hogy meglássa a pusztában élők jámbor életét, Egyiptomba utazott és ott hosszú időt töltött Hilárion idős atya vezetése alatt. A szerzetesi életben nagy tökéletességre tett szert. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Sok idő múlva Szalámin váro­sában a terület püspökei érsekválasztásra gyűltek össze. Az egyik so­kat szenvedett, jövőbe látó atya tanácsára az éppen Szalaminban tartóz­kodó Epifanioszt a templomba hívták, és püspökké választották, felszentelése után a Szentírásban jártas főpap jó intelmekkel vezette lelki nyáját a jó úton, buzgó volt a hitben és erős, irgalommal volt a szegények iránt 403-ban halt meg 115 éves korában és Ciprus szigetén temették el.