PATRIARCHÁTUS

Szent Erazmus vértanú

Ünnepe: Május 4.
Erazmus fiatal korától megszerette Krisztust, buzgón szol­gált neki, teljesítve parancsait. Formia város püspökévé szentelték a szíriai Antiochiából származó embert. Amikor Dioklécián császár üldözé­se kitört, Erazmus a Libanon hegyére futott és ott 7 évig rejtőzött. An­gyali intelemre visszaindult, az úton katonák elfogták és Antiochiába vitték. A különféle kínzások között is állhatatos maradt, Isten meg­őrizte épségben a kínzások között. Az angyal megnyitotta börtönét, és más városba küldte őt. Erazmus ott is sok pogányt nyert meg a keresztény hit számára. Makszimián császár erről hallva, Itáliába hozatta, de az útón sok kínzást szenvedett. Végül Kampániába került, ahol Formia városában meghalt 303 június 10-én.