PATRIARCHÁTUS

Szent Erzsébet anya

Ünnepe: Április 24.
Erzsébetről, anyja már születése előtt megtudta Istentől, hogy a Szentlélek kiválasztott edénye lesz. Konstantinápolyban a szent Kozma és Damjánról elnevezett kolostor főnöknője volt. Erzsébet szigo­rú önmegtagadást gyakorolt étkezésben, ruházatban, és állandóan dolgo­zott. Sokat törődött a rábízott nővérekkel. Látogatta és táplálta az ár­vákat, segítette a szegényeket és özvegyeket, és közbenjárt a hatóságok előtt a bevádolt emberekért. Életében ezekért Isten megajándékozta őt a gyógyítás kegyelmével és hatalommal a tisztátalan lelkek felett. Halálá­nak ideje a VI. és IX. század köze esik.