PATRIARCHÁTUS

Szent Eupszychiosz kaiszareai (Kappadókia) vértanú

Ünnepe: Április 9.
Szentünk a kappadókiai Cezareában született nemes szülők­től. Fiatal korában tiszta és szeplőtelen életet élt, A hitehagyott Ju­lián császár idején törvényes házasságra lépett. Még nem fejeződtek be a lakodalmi ünnepségek, és szentünk nagy bátorságot mutatott Krisztusért, a városban egy bálványtemplom, amit a császár is tiszteletben tar­tott. A bálvány ünnepe és a vértanú házassága egy időre esett, Eupszich magához vévén egy csapat keresztényt, ledöntötte a bálványszobrot és el­rombolta a templomot. Ezért feljelentették a császárnak. A vértanú ké­szülve a kínzásokra, elosztotta vagyonát, böjtben és imádságban várta a szenvedéseket. A császár szörnyű kínok alá vetette. Lenyúzatta bőrét, sütögette és marcangoltatta testét egész bennső részéig, Isten angyala azonban a börtönben meggyógyította őt. Végül karddal lefejezték, Sebeiből tej és víz folyt ki. A keresztények kegyelettel temették el a testet. Ez 361-ben történt.