PATRIARCHÁTUS

Szent Filogoniosz (Filogon) antiochiai érsek (IV. sz.).

Ünnepe: December 20.
Fiatal korától tanulmányozta a szent könyveket és nagy jártasságot szerzett bennük. Először mint ügyvéd szerzett magának megbecsülést. Jogi jártasságával sok jót tett az özvegyek és árvák ügyeiben való eljárással. Ítéletei igazságosak voltak. Nős ember volt és egy leánya született. Felesége halála után 318-ban Antiochia püspökévé tették. A keresztényüldözés abban az időben alábbhagyott, de nagyobb baj fenyegette az Egyházat: az ariánus tévtanítás terjedése. Filogon mint jó pásztor a maga bölcseségével is lecsendesítette a felkavart vihart. Ezért Aranyszájú Szent Jánostól is dicséretet kapott. Békében halt meg 323 körül.