PATRIARCHÁTUS

Szent Finnian, Clonard (Írország) püspöke

Ünnepe: December 12.
Írország egyik legkedvesebb szentje volt hajdanán, gyakran az „ír szentek tanítójának” nevezik. Tanítványai voltak, többek között, a Birri Szent Brendan, Hajós Szent Brandan, Szent Cainnech [Kennech], Conmacnoise-i Szent Ciaran [Kíran], Teryglasi Szent Columba és Nagy Szent Columba. Walesben lépett a szerzetesség útjára, miután meglátogatta Szent Brigittát Kildare-ben, majd misszionáriusként hazatért Írországba. Hazájában számos templomot és keresztény közösséget alapított, végül a Meath megyei Clonardban telepedett le. Itt alapította híres monostorát, amely még életében 3000 fős szerzetesi közösséggé duzzadt. Szerzetestársai gyengéd, könyörületes embernek írták le, aki mindig a tanulás útján járt, buzgón imádkozott, és kitartó volt, mint Jób. A földön aludt, párnája egy kődarab volt. Étrendje csupán némi árpakenyérből és vízből állt, noha vasárnapokon és ünnepnapokon megengedett magának egy kis főtt pisztrángot és egy pohárka mézsört. Úgy tartják, hogy amikor falánk embereket látott, keservesen zokogott a bűneik miatt, és értük is bűnbánatot gyakorolt. 549-ben pestis járványban hunyt el. Ereklyéit és szentélyét a vikingek pusztították el 837-ben.
Tropárion (8. hang):
Valóban az ír szentek tanítójaként mutatkoztál meg. * Clonard megalapítója lettél, Finnian atyánk, * szülőföldeden a hitet fáradhatatlanul hirdetted, * oktass minket is, példaképül elöl járva, * hogy mi is megismerjük Krisztust, * és a Megváltás Útjára vezettessünk!