PATRIARCHÁTUS

Szent Flavianosz konstantinápolyi érsek, hitvalló

Ünnepe: Február 16.
Szent Flavianosz konstantinápolyi érsek, hitvalló (†449), először a konstantinápolyi Nagy Egyház papja és szent edényeinek őrzője volt. Szent Proklosz pátriárka után őt választották meg a császárváros pátriárkájává. Mint főpap, az igaz hit erős védelmezőjének mutatta magát. 449-ben összegyűlt Efezusban az un. „rabló zsinat” az igazhitű főpapok ellen. Ezen Flavianosz is részt vett, és a tévtanítás behódoló főpapok annyira összeverték, hogy három nap múlva visszaadta lelket Istennek.