PATRIARCHÁTUS

Szent Gemellosz (Gemell) paflagoniai vértanú

Ünnepe: December 10.
Paflagóniai származású volt. Amikor meghallotta, hogy a hitehagyott Julián császár a galíciai Ankirában tartózkodik, hozzája ment és szemére hányta hitehagyását és a keresztények elleni viselkedését. A haragra gerjedt császár megkínoztatta a vértanút és Edesszába küldte. Megérkezvén oda a császár is, új kínzások alá vetette. Tetőtől talpig lenyúzták bőrét és keresztre feszítették 363 körül.