PATRIARCHÁTUS

Szent György maleón-hegyi (Peloponnészosz) remete

Ünnepe: Április 4.
A hallgatag György atya a malei hegyen Peloponézoszon él te szerzetesi életét. Ezért kapta a „malei” nevet. Tiszta szívvel élt, alázatossággal ékesítette életét, hittől és kegyelemtől ragyogott. A IV. században élt.