PATRIARCHÁTUS

Szent György mytilenei püspök

Ünnepe: Április 7.
György már ifjú korától megszerette Krisztust és érette szerzetessé lett. Harcolt testi szenvedélyei ellen, kitűnt a tisztaságban és főleg alázatosságban. Alázatossága mellett feltűnő képességei, a szegények iránti szeretete Bíborban született Konstantin császár figyelmét feléje fordította. Kívánságára Györgyöt megtették a Leszbosz szigetén levő Mitiléne város püspökének. Szép életéért Isten a gyógyítás ke­gyelmével ajándékozta meg, Gyógyította a gyógyíthatatlan betegeket, ki­űzte a gonosz lelkeket. Örmény Leó császár idején újból fellángolt az ikononok elleni harc. A képek tisztelete miatt a már nagyon idős főpapot, és, hogy szemrehányást tett neki tévelygése miatt, a császár Kherszonba száműzte, ahol 821 körül meghalt.