PATRIARCHÁTUS

Szent György nagyvértanú

Ünnepe: Április 23.
György nagyvértanú gazdag és istenfélő szülőktől származott. Születésének helyéről vitatkoznak a történetírók. Katonai szolgá­latba lépve, kitűnt erejével, bátorságával, és elnyerte Dioklécián csá­szár jóindulatát. Egy alkalommal, hallva és látva a keresztények iránti kegyetlenségeket, György szétosztotta mindenét, felszabadította szolgáit és a császár előtt bátran kereszténynek vallotta magát, szemére hányva a császárnak kegyetlenkedéseit és törvénytelenségeit. Mivel a császár nem tudta őt hittagadásra bírni, átadta a kínzóknak. Börtönbe zárták, ütlegelték, mellére nagy követ helyeztek, majd éles szögekkel kivert ci­pőben járatták, oltott mészbe dobták. A szent, vértanú mindent hősies lé­lekkel tűrt el. A császár végül fejvesztésre ítélte, és Nikomédiában. 303-ban lefejeztek. Holttestét Palesztinában, Lidda városában temették el a tiszteletére épült templomban.