PATRIARCHÁTUS

Szent Hermasz, Patrobasz, Linus, Gaius és Filologosz apostolok a Hetven közül

Ünnepe: November 5.
Mindnyájan a 70 szent tanítvány közül valók voltak. Patrobosz Nápolyban és Puteoliban volt püspök, és sokakat vezetett Krisztus hitére. Hermász Filippopoliszban volt püspök. Mindkettőjüket szent Pál a rómaiakhoz írt levelében említi. (16, 14.) Linus szent Péter után volt Róma püspöke. Szent Pál őt is említi. (II. Tim. 4, 21.) Gájusz Efezus püspöke volt szent Timoteus után. (Rom. 16, 23.) Szent Filolog, akit szintén említ szent Pál, András apostol által lett Szinoné püspöke. Mindnyájan Jézus evangéliumát hirdetve, sok fáradságot tűrve, sokakat tanítottak. Békében hunytak el.