PATRIARCHÁTUS

Szent Hieron és 33 vértanú-társa, melitenei vértenúk

Ünnepe: November 7.
Mindnyájan Dioklécián és Makszirnián római császárok alatt éltek és szenvedtek vértanúságot a III. században. Az istentiszteleti szövegek névszerint Hieront említik meg, a többieket név nélkül.
Amikor a két császár meghallotta, hogy Örményország és Kappadokia lakosai, a császár parancsa ellenére sem, hajlandók a pogány isteneket imádni, két pogány férfit küdtek hozzájuk: Agricolát és Liziászt, hogy büntessék meg a ottani keresztényeket, és erős testű alkalmas ifjakat toborozzanak a hadseregbe. Liziásznak Kappadókiában beszámoltak egy erős, derék fiatal emberről: Hieronról. Liziász katonákat küldött érte a mezőre. Hieron nem akart katona lenni, mert a hadseregben titkolni kellett keresztény hitét. Erőszakkal fogták tehát el, társaival együtt, és mindnyájukat börtönbe vetették. Hitének bátor megvallása miatt először levágták kezét, majd kínzások után mindnyájuknak fejét vették.