PATRIARCHÁTUS

Szent (I. és II.) Anasztásziosz antiochiai patriarcha

Ünnepe: Április 20.
Anasztáz a Sínai hegyen élt szerzetesként. Innen választot­ták meg 561-ben Antiochia pátriárkájává. Innen van a neve. Hivatásában nagy buzgósággal harcolt a monofizita tévtanítás ellen. A tévtanítók mindent elkövettek, hogy a pátriárkát saját oldalukra állítsák, de nem értek célt. Anasztáz körlevelekben, tanításokban hívta fel a rábízottakat, hogy a tévtanítástól óvakodjanak. Az ellenség hajtogatására Jusztin csá­szár elítélte, hogy eltékozolja az egyházi vagyont, ezért száműzetésbe küldte, utóda: szent Gergely a fáráni laura elöljárója 23 évig kormá­nyozta helyette az egyházat, ő is kitűnt jótéteményeivel. Ellenségei há­zasságtöréssel vádolták meg, de a zsinat felmentette. 596-ban bekövetke­zett halála után Anasztáz pátriárkát visszahívták Antiochiába, és ő bé­kében hunyt el 599-ben vagy 601-ben.