PATRIARCHÁTUS

Szent István archidiakónus, első vértanú

Ünnepe: December 27.
Életét az Apostolok Cselekedetei c. szentírási könyvből is merjük. Az apostolok választották meg a jeruzsálemi egyházközségben a szegények szolgálatára a 7 ifjút, hogy ők az evangélium hirdetésének éljenek. A legkiválóbb volt közöttük István, akit hit és Szentlélek töltött el. Sok csodát tett, sokat vitatkozott a zsidókkal a keresztény hitről. Ellenfelei nem tudtak szavainak ellenállni, azért hazugsághoz folyamodtak. Istenkáromlással vádolták és a Nagy tanács elé állították. Az angyalhoz hasonló arcú ifjú hosszú beszédben védekezett, de inkább vádolta Krisztus hitének ellenségeit. Feldühödött hallgatói kivonszolták a városon kívülre és ott agyonkövezték. Halála előtt az égre tekintve látta Jézust, majd ellenségeiért imádkozva halt meg vértanúi halállal. Ő lett a keresztény hit első vértanúja 34-ben. Holttestét Gamáliel temette el saját földjén nem messze Jeruzsálemtől. Kövezésénél jelen volt és azt helyeselte a farizeus zsidó: Saul, a későbbi Pál apostol.