PATRIARCHÁTUS

Szent Izsák és vértanútársai

Ünnepe: Április 21.
Szent Izsák, Apolló és Kodrát vértanúk először Dioklécián császár szolgái voltak. Akkor lettek keresztények, amikor látták szent György nagyvértanú szenvedéseit és az általa művelt csodáit szenve­dései alatt. Szemére hányták a császárnak kegyetlenségét, hogy még felesé­gének sem kegyelmezett. Ezért először a börtönben kínozták őket éhséggel és szomjúsággal, végül lefejezték mindnyájukat 303-ban.