PATRIARCHÁTUS

Szent Jaszon (Jázon) és Szoszipatrosz (Szoszipáter) apostolok a Hetven közül

Ünnepe: Április 29.
Mindnyájan, az I. században szenvedtek vértanúságot hitükért Korfu városában. Szent Jaszon tarzusi származású volt. Szent Szoszipatrosz Achájából származott. Mindketten szent Pál tanítványai és rokonai voltak. Pál apostol Jaszont Tarzusba, Szoszipatroszt pedig Ikoniumba rendelte püspökké. A hit terjesztéséért börtönbe vettetve, a börtönbe megtérítettek 7 gonosztevőt. Ezért mind a hetet forró olajba dobták? amelyben meg is haltak. A sziget kormányzójának lánya Kerkira szűz szintén Krisztus hitének követője lett, ezért kínzások után füsttel megfojtva és lándzsá­val átverve halt vértanúi halált. Az apostolok pedig, a különféle kínzások között is sértetlenek maradva, szabadságot nyertek. A hitet tovább is hirdetve, megtérítették magát a sziget kormányzóját is. Késő öregségükben hunytak el.