PATRIARCHÁTUS

Szent Jeromos egyházatya

Ünnepe: Június 15.
Jeromos Dalmáciában született egy Stridon nevű községben. Jómódú szülei kereszténynek nevelték, tanulmányai végzésére Rómába ment. Nagy jártasságra tett szert a latin íróknál, de megtanult görögül is, Libérius pápa kezéből felvette a keresztséget. Tanulmányai végeztével Trierbe ment és megismerkedett a remeteteleppel. Minden vágya az volt, hogy a Szentföldre menjen. Hajóra szállt és Antiochiában kötött ki. Nem messze volt innen a Kalkisz sivatag, az ott élő remetékhez csatlakozott. Hagy önsanyargatást és önuralmat és Istennek szentelt életet tanult tő­lük. Megtanulta a héber nyelvet, a püspök közben pappá szentelte. A re­meteségből Rómába ment. Damazus pápa meggbízta a Szentírás latin fordításának munkáját. Mivel Rómában sok baja volt, visszatért ré­gi vágyához és a Szentföldre utazott. Betlehemben telepedett le. Tökéle­tesítette héber nyelvtudását és befejezte a Szentírás fordítását. Korá­nak legtanultabb embere volt. Az igazhit védelmében sokszor ki­állt tanító szavával a tévtanításokkal szemben. Közel 80 éves korában, 420-ban hunyt el.